Serwisowanie systemów sprężonego powietrza

Systemy sprężonego powietrza działają wszędzie tam, gdzie działają urządzenia pneumatyczne – we wszystkich gałęziach produkcji przemysłowej, ale nie tylko. Sprężone powietrze, poruszające urządzenia pneumatyczne wykorzystuje się też w warsztatach naprawczych czy punktach naprawy sprzętu komputerowego. Jest to bardzo tani i skuteczny sposób poruszania części układu pneumatycznego, sprężone powietrze stosuje się także do czyszczenia urządzeń z bardzo niewielkich zabrudzeń. Wydawać by się mogło, że systemy pneumatyczne są niezawodne. Niestety, nawet one ulegają niekiedy awarii. By jej zapobiec w systemach sprężonego powietrza wykorzystuje się specjalne urządzenia.

sprężarka śrubowa

Źródło: http://pneuma.pl

Powietrze zawiera wilgoć, która może niekorzystnie wpływać na trwałość metalowych części – (części linde) układu. W trakcie sprężania powietrza, zawarta w nim wilgoć ulega skropleniu i osiada na elementach układu. By temu zapobiec, instaluje się osuszacze sprężonego powietrza (). Dostępne są dwa typy osuszaczy najczęściej wykorzystywanym jest osuszacz chłodniczy. Metoda jego działania jest bardzo prosta – ma on wytrącać wilgoć zawartą w powietrzu znajdującym się w układzie, przez zamrażanie jej. Inny, rzadziej stosowany rodzaj tych urządzeń opiera się na elementach pochłaniających wilgoć i jest wykorzystywany przy dużo większych ciśnieniach. Urządzenie takie jest nierzadko największym elementem systemu sprężającego powietrze, produkuje duże ilości wody którą należy raz na jakiś czas wylewać.

Innym najgorszym wrogiem urządzeń funkcjonujących na sprężone powietrze jest olej. W dużej liczbie miejsc układu jest on pożyteczny – ma za zadanie zmniejszyć tarcia między elementami. W innych miejscach jest natomiast szkodliwy. W układzie na sprężone powietrze olej przenosi się razem z wilgocią, takie połączenie wody i oleju określa się fachowo kondensatem.

W celu usunięcia tej cieczy z układu wykorzystuje się maszyny nazywane spustami kondensatu. Spusty kondensatu () działają niekiedy całkiem samodzielnie, zależnie od ilości kondensatu w układzie. W mniej skomplikowanych układach wykorzystuje się ręczne spusty, wymagają one jednak bardzo regularnego obsługiwania. Kondensat jest bowiem bardzo szkodliwy dla niemal wszystkich części.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*