Jak można by połączyć świat interesów, edukacji oraz przemysłu samochodowego?

Ministerstwo Przedsiębiorczości oraz technologii razem z określonym stowarzyszeniem oraz Polskim Związkiem Przemysłu Motoryzacyjnego zorganizowało drugą już edycję konferencji odnoszącej się m.in. do motoryzacji czy też nauki.

Konferencja odbyła się pod koniec 2018 roku. Biorący udział mieli okazję wtedy wysłuchać prelekcji tyczącej się napędów wodorowych czy też samochodów autonomicznych.
Nie często bywa tak, że w jednym obszarze zbierają się przedstawiciele świata nauki czy takiej branży jak przemysł oraz administracja, jakich współuczestnictwo może przywieść do realnej przemiany w okalającej nas rzeczywistości. Rezultaty naukowe bez konkretnych wdrożeń raczej nie mają wartości, którą można by przełożyć na zyski. Przemysł (zobacz pillowplate technologie) bez udziału ludzi nauki nie musi wytwarzać nowoczesnych projektów, które oferują wymierne korzyści rynkowe. Do tego trzeba właściwych przepisów prawnych, które mogą zapewniać władze publiczne, gdyż ich brak redukuje niestety opracowywanie czy komercjalizację innowacyjnych pomysłów.
zbyt wiele dokumentów

Autor: Clarence Risher
Źródło: http://www.flickr.com
To naturalnie uproszczenie, lecz współpraca tych trzech grup jest konieczna, abyśmy dalej mogli obserwować intratne przemiany, w tym wypadku w branży motoryzacyjnej. Podstawową ideą narady Motoryzacja-Przemysł-Nauka jest połączenie biznesu oraz nauki, którym poparcia powinny dostarczać polskie władze. W aktualnym roku podczas konferencji zebrani goście mieli okazję wysłuchać dużej ilości bardzo rzeczowych prelekcji, które były wygłoszone przez specjalistów, czyli reprezentantów tego typu jednostek jak Ministerstwo Infrastruktury, Politechnika Warszawska czy też Uniwersytet Warszawski albo Instytut Łączności.

Pierwsza część została poświęcona napędom wodorowym oraz miała za zadanie udzielić odpowiedzi na pytanie, jakiego rodzaju są ich szanse na ich powszechne wykorzystanie zarówno na świecie, jak i w naszym kraju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*