Jakie istnieją rodzaje kruszyw? Do czego się one nadają, jakie mają przeznaczenie?

Kruszywa są to różne okruchy materiałów kamiennych. Mogą być więc te pochodzenia naturalnego, jak piaski oraz żwiry, ale także sztuczne, czyli żużle wielkopiecowe oraz paleniskowe. Są to też przeróżne pęczniejące spieki pochodzenia mineralnego, jakie używane są do robienia zapraw i betonów. Kruszywo to najważniejszy składnik betonu, więc jego cechy mają faktycznie duży wpływ na jakość betonu.

Kruszywa drogowe

Autor: Peter Craven
Źródło: http://www.flickr.com
Rozróżniamy przeróżne rodzaje kruszywa, występują pod różnymi postaciami. Istnieją w związku z tym kruszywa, jako piasek do zapraw oraz wypraw budowlanych. Są to ziarna pochodzenia naturalnego, ich największa średnica, co oznacza uziarnienie wynosi od 2 do 5 centymetrów. Istnieją także naturalne kruszywa (kopalnia kruszyw) do betonów, nazywane są materiałem kamiennym. Istnieją w przyrodzie w postaci luźnych fragmentów skalnych grubości do 80 milimetrów. Tego rodzaju kruszywa mogą być poddane procesom uszlachetnienia, który polega na przesianiu i przepłukaniu – materiały do budowy drogi.

Istnieją również kruszywa w postaci piasku. Jest rodzaj kruszywa drobnego. Ciekawy także jest żwir, jest to kruszywo grube o wielkości ziarna większej niż 5 milimetrów.Tłuczniem żwirowym określamy kruszywo dość grube, jakie możemy uzyskać w wyniku rozkruszania nadziarna żwiru. Zaś mieszanki wielofrakcyjne, to mieszaniny kruszywa grubego oraz drobnego. Są mieszanki piaskowo-żwirowe, gdzie ilość ziaren do 5 milimetrów nie może przekroczyć 60% masy.

Istnieją również kruszywa kamienne przeznaczone do nawierzchni drogowych oraz kolejowych, szerzej znane jako kruszywa drogowe. Jest to typ materiału rozdrobnionego, który mamy w przyrodzie w postaci luźnych okruchów skalnych używanych do produkcji mas bitumicznych. Inny typ, to znaczy kruszywa kamienna łamane można uzyskać poprzez ręczne albo maszynowe rozdrabnianie skały ze złóż rodzimych. To ziarna, jakie mają szorstką powierzchnię, są wyglądem porównywalne do ostrosłupa lub sześcianu.

Lepiej używać ich do betonów na spoiwach mineralnych, ale również do nawierzchni kolejowych oraz drogowych. Kończąc trzeba wspomnieć o kruszywach lekkich naturalnych oraz nienaturalnych. Takie kruszywa są często pochodzenia naturalnego, czyli pumeks albo lekkie wapienie, lecz także sztucznego, przykładowo keramzyt, żużel spieniony.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*